Przełączniki napięciowe, przełączniki DiSEqC:

  SAR 12 F - przełącznik analog/digital napięciowy
  SAR 211 F - przełącznik 2/1, DiSEqC 2.0
  SAR 211 WSG - j.w. w obudowie zew.
  SAR 220 F - przełącznik 2/1. 22kHz z blokowaniem
  SAR 220 WSG - j.w. w obudowie zew.
  SAR 250 F - przełącznik 2/1,ton 1...50 kHz
  SAR 410 F - przełącznik 4/1, DiSEqC 2.0
  SAR 410 WSG - j.w. w obudowie zew.
  SAR 410 WSG - 4 Twin/2 odb. SAT, DiSEqC 2.0
  SAR 422 F - 2 Twin/2 odb. SAT, DiSEqC 2.0
  SAR 422 WSG - j.w. w obudowie zew.
  SAR 422 WSG - 4 quatro/4 odb. DiSEqC 2.0
  SEW 120 F - terestryczne + SAT
  SUR 210 F - 2/1 5...2200 MHz
  SUR 210 WSG - j.w. w obudowie zew.
  SUR 220 F - do kaskady max 32 SAT
  SUR 220 WSG - j.w. w obudowei zew.
  SUR 420 F - do kaskady max 256 SAT
  SUR 420 WSG - j.w. w obudowie zew.
  SG 22 F - generator 22 kHz, do multiswitchy
  SUG 2200 F - generator 22 KHz
  SUG 2201 F - generator TonBurst
  SUG 2204 F - gen. DiSEqC 1.0, ster. nap i 22kHz
 


Wzmacniacze:

  HNV 20/30 FPE - 20 dB
  HNV 30/30 FPE - 30 dB
  HLV 16 F - 16 dB
  HLV 27 F - 25...27 dB
  HLV 35 F - 34...37 dB
  HLV 42 F - 42 dB
 

Modulatory:

  VAM 220 NF - 1 wejście AV, 21...69 kanał
  VAM 420 NF - 2 wejścia AV, 21...69 kanał

Pomiary:

  TP 204 - pomiar napięcia zasilania LNB, wskaźnik sygnału DiSEqC, 22kHz, bardzo przydatny w analizowaniu sygnałów sterujących DiSEqC

<<

 

 

 

 

 

 

 

 Multiswitche

 

 Wzmacniacze 

 Stacje kompaktowe


- digital,
analogowe

- akcesoria

 

 Cennik


 plik XLS
 plik ZIP

 

 Akcesoria


- DiSEqC
- zasilacze
- modulatory
- inne


 

 Porady


 Schematy
 Porady
 Tabele

 


Strona główna | Spaun | SMW | Unaohm | GPS Garmin
 Multilet | MAS | Porady techniczneKontakt
© Markus 2003