Czym jest Multilet ?

System Multilet umożliwia szerokopasmowy dostęp do internetu (10 Mbit) z wykorzystaniem wewnątrz budynkowej instalacji antenowej. Urządzenie wykorzystuje dolną część pasma kablowego 0-10 MHz. W typowej instalacji antenowej, pasmo te jest niewykorzystywane przez sygnały telewizyjne i radiowe. 

Zaletą tego rozwiązania jest szybka budowa instalacji dostępu szerokopasmowego bez konieczności budowy nowej struktury kablowej. Montaż systemu ogranicza się do wymiany gniazdek abonenckich oraz instalacji sumatorów TV/ethernet, switchy (przy instalacjach typu kaskada dodatkowo adapterów). Sygnał ethernetowy może być dostarczony do budynku dowolną techniką np. skrętka, xDSL, modem kablowy, bezprzewodowy access point lub światłowód. 

Łączenie kolejnych budynków opiera się na budowie sieci wg przyjętych standardów sieci LAN. Dla przykładu jest to łączenie kolejnych switchy metodą rozgałęzień.  

Zalety systemu

n szybka instalacja
n niskie koszty wykonania instalacji
n niskie koszy końcowe dla użytkownika  

Multilet w układzie gwiazdy

Multilet w układzie kaskadowym

 


 

 

 Instalacje antenowe


 Spaun
 SMW
 

 

 Internet w kablu


 Multilet
 MAS

 

 Pomiary


 Unaohm
 Spaun
 Inne

 

 Nawigacja GPS


 Garmin
 Software

 

 Akcesoria


 Anteny
 Odb. sat.
 Inne

 

 Porady


 Schematy
 Porady
 Tabele

 

Strona główna | Spaun | SMW | Unaohm | GPS Garmin
 Multilet | MAS | Porady techniczneKontakt
© Markus 2003