Jak działa system GPS ?

GPS jest satelitarnym systemem umożliwiającym precyzyjne wyznaczanie podstawowych danych nawigacyjnych takich jak: współrzędne geograficzne, prędkość, kurs, wysokość itp. System zbudowany jest na bazie 24 satelitów (plus 3 w rezerwie), rozmieszczonych na sześciu orbitach kołowych. Satelity rozmieszczone są tak, aby co najmniej 5 z nich było widocznych z dowolnego punktu na Ziemi.

Do poprawnej pracy odbiornika nawigacyjnego wymagana jest “widoczność” minimum trzech satelitów (praca w trybie dwuwymiarowym). Sygnał może być odbierany przez powszechnie dostępne odbiorniki w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jako, że odbiór odbywa się najczęściej z małych, wbudowanych anten płaskich musimy zapewnić maksymalną widoczność nieba z punktu pomiaru. Wszelkie przeszkody mogące znajdować się na trasie sygnału np. drzewa, budynki, uniemożliwiają mu dotarcie do odbiornika. System został utworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i jest przez niego zarządzany. Do maja 2000 r. system posiadał dwa poziomy dostępności – wojskowy i cywilny. System cywilny został celowo obarczony błędem tzw. Program Dostępności Selektywnej, natomiast system wojskowy, z oczywistych względów takiego błędu nie posiadał. Z dniem pierwszego maja tego roku Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał dyrektywę nakazującą zaprzestanie programu DS. W praktyce pozwoliło to na osiągnięcie średniej dokładności pomiaru rzędu 10 m przy wykorzystaniu typowych odbiorników GPS. Większą dokładność można osiągnąć stosując odbiorniki różnicowe DGPS oraz WAAS. System DGPS działa na zasadzie porównywania pozycji znanego punktu z pozycją wskazywaną w tym miejscu przez odbiornik GPS. Wyliczona różnica jest następnie przesyłana drogą radiową do innych odbiorników, które na jej podstawie zmniejszają błąd pomiaru. Z powodu rozmieszczenia nadajników w strefie nadmorskiej system ten jest najczęściej wykorzystywany w nawigacji morskiej. System WAAS działa na podobnej zasadzie jak DGPS z tą różnicą, że sygnał z poprawką jest rozsyłany przez satelity geostacjonarne (dla Europy EGNOS).

 

<<


 

 

 

 Nawigacja GPS


 Zasada
 działania

 

 WAAS !?

WAAS jest uzupełnieniem systemu GPS poprawiającym jego dokładność z 8-10m do 1-3m. Składa się z stacji referencyjnych umieszczonych na ziemi i satelitów geostacjonarnych EGNOS rozsyłających ten sygnał do urządzeń przenośnych. 
Wszystkie nowe modele GPS Garmin umożliwiają współpracę z WAAS.

 

 

 Dodatki


 Punkty
 Downloads

 

Strona główna | Spaun | SMW | Unaohm | GPS Garmin
 Multilet | MAS | Porady techniczneKontakt
© Markus 2003